Rèm ống trúc trang trí phòng thờ, bàn thờ

Rèm ống trúc trang trí ở phòng thờ, bàn thờ

Phòng thờ trong không gian gia đình, bàn thờ không gian nhà thờ tổ tiên là một phần của chúng ta. Nhìn nhận sâu, từng tế bào con người của chúng ta, đều có một phần của ông bà tổ tiên tổ tiên đã tới trước ta, ta là một phần tuần hoàn luôn hồi của chính tổ tiên ta.

Lập bàn thờ dòng họ, hay bàn thờ kính nhớ tổ tiên trong một gia đình cũng chính là nhắc nhở chính chúng ta phải có Lòng Biết Ơn.

Mành ống trúc trang trí cửa vào phòng thờ

Mành ống trúc trang trí che bàn thờ ở phòng khách

Video mành ống trúc tranh đầm sen thanh tịnh

Mành ống trúc tranh đầm sen thanh tịnh trang trí bàn thờ