Rèm ống trúc trang trí tòa nhà và văn phòng

Mành ống trúc trang trí ở tòa nhà và văn phòng công ty

Mành ống trúc trang trí ở văn phòng công ty

Mành ống trúc trang trí ở văn phòng công ty

Mành ống trúc đầm sen thanh tịnh trang trí ở văn phòng công ty

Mành ống trúc vẽ tranh hoa sen hồng lõi inox.