Sản phẩm màn ống trúc xuất khẩu

Sản phẩm Sài Gòn BLinds

Sản phẩm Sài Gòn Blinds chủ yếu là nguồn nguyên liệu tự nhiên 100%

Màn ống trúc thô

Màn ống trúc thô này chúng tôi cũng có 3 kích thước phổ thông, ngoài 3 kích thước phổ thông quý khách cần kích thước lớn hơn thì có kích thước theo yêu cầu:

Giá sản phẩm màn ống trúc thô như sau:

Bộ ngang 80cm x cao 2m giá 638.000 đồng

Bộ ngang 100cm x cao 2m giá 688.000 đồng

Bộ ngang 120cm x cao 2m giá 738.000 đồng

Giá kích thước bộ màn ống trúc theo yêu cầu là 388.000/1m2

Màn ống trúc phủ lớp dầu bóng

Màn ống trúc phủ lớp dầu bóng này chúng tôi có 3 kích thước phổ thông, ngoài 3 kích thước phổ thông quý khách cần kích thước lớn hơn thì có kích thước theo yêu cầu:

Giá sản phẩm màn ống trúc thô như sau:

Bộ ngang 80cm x cao 2m giá 658.000 đồng

Bộ ngang 100cm x cao 2m giá 708.000 đồng

Bộ ngang 120cm x cao 2m giá 758.000 đồng

Giá kích thước bộ màn ống trúc sơn bóng theo yêu cầu là 398.000/1m2

Màn ống trúc vẽ tranh

Màn ống trúc thô này chúng tôi cũng có 3 kích thước phổ thông, ngoài 3 kích thước phổ thông quý khách cần kích thước lớn hơn thì có kích thước theo yêu cầu:

Giá sản phẩm màn ống trúc thô như sau:

Bộ ngang 80cm x cao 2m giá 688.000 đồng

Bộ ngang 100cm x cao 2m giá 738.000 đồng

Bộ ngang 120cm x cao 2m giá 788.000 đồng

Giá kích thước bộ màn ống trúc vẽ tranh phổ thông theo yêu cầu là 428.000/1m2