Mành trúc xuất khẩu

Mành ống trúc xuất khẩu khác gì với hàng mành trúc sử dụng trong nước?

Sản phẩm màn ống trúc xuất khẩu được sản xuất hàng loạt có kích thước giống nhau. 

Xưởng sản xuất mành ống trúc xuất khẩu

Xưởng sản xuất mành ống trúc xuất khẩu

Xưởng vẽ tranh trúc xuất khẩu

Xưởng vẽ tranh trúc xuất khẩu

Xưởng vẽ tranh trúc xuất khẩu

Sau khi hoàn thiện việc vẽ tranh, mành ống trúc được treo gọn để đóng thùng

Quý khách có nhu cầu tham khảo và đặt hàng số lượng nhiều vui lòng liên hệ: 0938 57 20 68

Mành trúc được vẽ rất nhiều mẫu theo từng đơn hàng theo yêu cầu của quý khách

Mành ống trúc khi hoàn thiện được đóng thùng bảo quản chốn ẩm

Bộ mành ống trúc đang thực hiện vẽ tranh chưa hoàn thiện