Các bước hình thành bộ để có được bộ màn ống trúc

Các bước hình thành lên bộ màn ống trúc tự nhiên và phủ lớp dầu bóng.


Để có được bộ màn ống trúc vàng óng bóng đẹp như hình bên cần phải qua rất nhiều công đoạn và mồ hôi công sức của người nông dân, cho tới người chuyên thu mua nguyên liệu, đến công đoạn sỏ ống thành sợi màn.

Khi thời tiết thuận lợi có nắng tốt cho việc phơi nguyên liệu ống trúc thì không sao, nếu vào mùa mưa thì phải có kho sấy để nguyên liệu đẹp

Nguyên liệu đóng bao sau khi đã được phơi khô

Với sức lao động ra thì phần lưu kho cho nguyên liệu để bà con nông dân luôn có việc làm thì chúng tôi phải có một kho lớn chứa vùng nguyên liệu này.

Công đoạn xỏ ống, có nghĩa là luồn sợi kẽm để kết thành sợi màn