Màn sáo trúc

Mành sáo trúc khác gì với mành ống trúc?

Mành sáo này là kiểu màn sáo ngang chủ yếu dùng ở ngoài trời và trong nội thất. Sản phẩm màn sáo tre trúc dùng trong nội thất một thời gian dài có ít người sử dụng nên đã bỏ mẫu.

Hiện tại trên thị trường và tại Saigon Blinds chủ yếu cung cấp mành sáo ngang này cho quý khách dùng để treo ở ngoài trời che nắng, che mưa