Các bước hình thành nguyên liệu để làm được màn ống trúc

Các bước hình thành để có nguyên liệu màn lên bộ màn ống trúc tự nhiên.


Bắt đầu ở nhữn bụi trúc xung quanh nhà, bà con nông dân chặt từ những bụi trúc đó 

Ống trúc được phơi khô dưới nắng bầu trời Sài Gòn

Ống trúc được phơi khô dưới nắng  bầu trời Sài Gòn

Ống trúc khi được kết lại với nhau thành sợi dây rèm

Ống trúc khi được kết lại với nhau thành sợi dây rèm